EJSL-i märtsikuu koosolekud

15. märtsil toimus EJS-i majas Eesti Jahispordi Liidu üldkoosolek. Kokku oli esindatud 27 liikmesklubi 35st. Tegevjuht Ivar Pärn andis ülevaate eelmise aasta tegemistest. Võeti kokku lahkuva juhatuse töö aastatel 2021-2023. Tähtsamateks tegevusteks neil aastatel on olnud kodulehe ja registrite arendamine; koostöö erinevate organisatsioonidega (FITASC, EJS, naaberorganisatsioonid); CSp GP-de korraldamisele kaasa aitamine; EJSL-i juubeliaasta tähistamine; parimate laskurite vastuvõtu üritused. Tänati juhatuse liikmeid tehtud töö eest. 

Järgmiseks kolmeks aastaks valiti uus juhatus. Uude juhatusse kuuluvad Ivar Pärn, Endrik Raun, Meelis Kruusmann, Pauli Saag, Janika Loos, Ervin Juht ja Tarmo Meus.  

 

30. märtsil toimus Männiku Jahilasketiirus esimene juhatuse koosolek. Koosoleku käigus valis juhatus enda seast esimeheks Ivar Pärna. Juhatuse töö paremaks korraldamiseks jagati liikmete vahel tööülesanded ja vastutusalad. Ülesanded said jagatud järgmiselt: 

Ivar Pärn – EJSL esindamine, igapäeva töö korraldamine, suhtlemine organisatsiooniga FITASC, registrite administreeerimine.  

Endrik Raun – suhtlemine ja koostöö EJS-iga.  

Pauli Saag – seaduste ja ametlike dokumentide läbitöötamine ja analüüsimine.  

Janika Loos – info ja uudiste edastamine kodulehel ja Facebookis, suhtlemine meediaga, artiklite avaldamine ajakirjas “Eesti Jahimees”.  

Tarmo Meus ja Ervin Juht – haavli- ja kuulilaskmise võistluste korraldamine, võistluskalendri koostamine, sh tiirudega suhtlemine ja naaberriikidega võistluskalendri kooskõlastamine.  

Meelis Kruusmann – EJSL esindamine EOK üritustel (infopäevad, koolitused). Lisaks töö projektidega ja juriidiliste küsimustega. Samuti koostöö Pärnu tiiruga. 

 

Arutati laskevõistluste reitingusüsteemi automaatse uuendamise mõtet kodulehel ning kodulehe ja Facebooki lehe sidumist. Toimus arutelu koostööpartnerluse osas. Ivar Pärn andis ülevaate sportingu EMV korraldamise plaanidest. Koosoleku protokollid on leitavad EJSL-i kodulehel.