MTÜ Pärnumaa Jahimeeste Liidu kuulilaskmise seeriavõistlus

pppp

MTÜ Pärnumaa Jahimeeste Liidu kuulilaskmise seeriavõistluse juhend 2023 a.

 

Võistluse eesmärk:

Parimate MTÜ PJL jahimeeste ja külalislaskurite väljaselgitamine, laskeoskuste parandamine ja kuulilaskmise propageerimine.

 

Läbiviimise koht ja aeg:

Võistlused viiakse läbi MTÜ PJL laskekoolituskeskuses (Pärnus, Lauka tn 6) kolmapäeviti ajavahemikul 07.06.2023.a. kuni 12.09.2023.a. kell 14:00- 18:00

Finaal toimub 15.09.2023.a.

 

Võistluse läbiviimine:

Võistlusel lastakse  kahte märki (jooksev siga ja jooksev põder ) kummasegi 10 lasku. Harjutust võib lasta mõlemal rajal piiramata arv kordi. Arvesse läheb antud ajavahemikul sooritatud mõlema raja parim seeria (max. võimalik 200 silma ).

Laskmise ooteasend on vaba.

Finaalis algab arvestus 0-st.

Finaalis osaleb eelvõistluse 8 paremat külalislaskurit ja 8 paremat PJL-i liikmeskonda kuuluvat laskurit . Eraldi arvestus on 3 parima juuniori, 3 parima naise ja 3 parima PJL-i liikmeskonda kuuluva laskuri osas.

Osavõtutasu :

Iga võistlusseeria kohta 1 euro PJL liikmele, teistele 2 eurot.

Treeningseeriad on PJL liikmetele tasuta, teistele 2 eurot iga seeria kohta

Osavõtutasu läheb auhinnafondi.

Treeningseeriad ei lähe võistluse arvestusse.

Võistlusseeria laskmisest tuleb eelnevalt teavitada võistluse läbiviijat.

Võistluslaskmisel peab kasutama täiskaliibrilist jahivintrelva.

Iga laskur peab tutvuma laskekoolituskeskuse ohutustehnika nõuetega ja andma selle kohta allkirja.

Võistlusklassid on :

Mehed

Veteranid (Siia kuuluvad laskurid, kelle vanus on 66 või vanem. Käesoleval aastal kuuluvad siis kõik, kes on sündinud varem kui 1. jaanuar 1958)

Naised

Juuniorid ( kuni 18-aastased kaasa arvatud.)

Võistluse läbiviijad on Eero Kajakas, Ants Tormilind, Jüri Pikma, Eero Nõmm kellel on volitus võistlusseeriate arvestust pidada.