Noorjahimehed tiirudesse!!!

siga

Eelmise aasta lõpus said kokku EJS ja EJSL ning arutasid teemasid ja probleeme, mis on seotud noorjahimeeste ja laskeinstruktorite koolitamisega. Kaasati EJS poole pealt Peeter Hussar ja Tõnis Korts. Samuti instruktorid Kaupo Kindsigo ja Igor Homin kes on koolitamise juures olnud aastaid. EJSL juhatusest osales Kalvi Viidas, töögruppi juhtis Endrik Raun. Koolituse programm on EJS-is põhimõtteliselt kokku lepitud, nüüd läheb potentsiaalsete koolitajate koolitamiseks ja ehk aprilli lõpul on juba esimesed proovid Haljalas, Ida-Virus jne. Professionaalsetes laskmiskoolitajatest tekib nimekiri, keda ideaalis peaks kasutatama koolitustel üle Eesti. Õppematerjaliks hakkame muuseas kasutama EJS poolt tõlgitud ja täiendatud brošüüri „Jahilaskmise ABC“.