Pliimoon jahinduses ja lasketiirudes

padrun

Vastavalt Euroopa Liidus vastu võetud otsusele, tulevad piirangud pliihaavlite kasutamisel märgaladel. Jaanuari keskel osale EJS delegatsiooniga Riigikogu Keskkonnakomisjonis ja muuhulgas käsitleti pliihaavli keeldu, mis rakendub alates 15.02 käesoleval aastal. EJSL-ist osales delegatsiooni koosseisus Endrik Raun. Enamasti oli teemaks pliihaavlite kasutamine linnujahil.

Keskkonnaameti peadirektori Rainer Vakra sõnad said koosoleku memosse: „… edaspidi tuleb pliimoonaga metsa minnes väga hoolikalt jälgida, et ei satutaks märgalale või veekogu puhvertsooni. Veekogude ääres ja märgaladel on alates käesoleva aasta 15. veebruarist keelatud pliihaavleid isegi kaasas kanda“ jne.

Käesoleva nädala alguses oli esimene koosolek EJS-i ja KeA vahel tiirude ja plii teemadel. Kaastatud olid mitmed eksperdid ja laskespordi edasiviijad, Tõnis Korts, Jaak Volmer, Endrik Raun ja Pauli Saag. Arutati mitmeid võimalusi ja meie delegatsioon tegi ka omalt poolt ettepanekud. Kokkuvõtvalt on idee, et tekiksid tiirudes erisused, mis ei rakenduks automaatselt 360 kraadi ulatuses ja 100 m raadiuses veekogust vaid analüüsitakse iga tiiru konkreetset olukorda. Et haavlid ei satuks veekokku, või veekogu oleks lindude eest kaitstud. Ootame riigi poolseid seisukohti. Anname siin lehel jooksvalt teada asjade käigust.
Samal koosolekul arutati ka öösihikute kasutuselevõtuga seonduvat ja summutite peale-maha keeramise nõuet.

Link toimunud koosoleku protokollile: PROTOKOLL