FITASC otsus seoses Venemaa võistlejatega

fitasc

22. veebruaril võttis FITASC juhatus vastu otsuse, et neljal nende võistlusel on Venamaa sportlastel osaleda. Võistlusteks on Compak Sporting ja Sporting tiitlivõistlused:

Compak Sporting Euroopa MV Itaalias
Compak Sporting Maailma MV Kreekas
Sporting Euroopa MV Küprosel
Sporting Maailma MV Ungaris

Läti Jahilaskmise Föderatsioon, Leedu Jahilaskmise Föderatsioon ja Eesti Jahispordi Liit tegid FITASC'sse ühiskirja, milles mõistsid hukka sellise otsuse. Otsustasime, et ei keela ja ei sanktsioneeri võistlejaid, ega kohtunikke selle eest kui nad nendel võistlustel osalevad. Iga võistleja, kes saab riiklikku rahastust, peab jälgima vastavaid reegleid ja oma osalemise ise otsustama selliselt, et ta oma rahastust ei kaotaks. Läti ja Leedu on otsustanud ka oma meeskondi nendel võistlustel mitte välja panna, kus osalevad Venemaa võistlejad.

Alljärgnevalt on kätte saadavad kõik kirjad originaalkujul:

FITASC otsus Venemaa sportlaste osalemisest

Läti, Leedu ja Eesti ühisavaldus

FITASC vastus ühisavaldusele