About federation

Eesti Jahispordi Liit on spordiorganisatsioon, mis hõlmab erinevaid jahipraktilisi laskeharjutusi (välja arvatud olümpiaalad kaar- ja kaevikrada). Organisatsiooni peamiseks eesmärgiks on jahilaskespordi arendamise, sportliku taseme tõstmise ja sportimiseks soodsate tingimuste loomise kaudu jahilaskespordi kandepinna laiendamine ja sportlike eluviiside propageerimine Eestis.

Eesti Jahispordi Liit on rahvusvahelise laskeorganisatsiooni FITASC (Federation Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse) liige, mis annab õiguse Eesti laskesportlastel osaleda FITASC-i poolt korraldatavatel Grand Prix võistlustel, Euroopa Meistrivõistlustel ning Maailmameistrivõistlustel.

EESTI JAHISPORDI LIIDU MISSIOON:

  • ühendada jahilaskespordiga tegelevaid klubisid, ühendusi ja seltse, kaasates nende kaudu Liidu tegevusse jahilaskespordist huvitatud isikuid;
  • arendada Eesti jahilaskmist kui spordilala koostöös teiste samalaadsete spordiliitudega nii Eestis kui väljaspool;
  • pakkuda laskesportlastele häid treeninguvõimalusi ja tasemel võistlusi;
  • teha koostööd Eesti Jahimeeste Seltsiga parema jahikultuuri arendamiseks.

EESTI JAHISPORDI LIIDU VISIOON:

  • jõuda rahvusvahelistel võistlustel 5 parema riigi hulka;
  • kasvatada laskesportlaste baasi 20 liikme võrra aastas.

LÄHITULEVIKU EESMÄRGID:

  • parandada koostööd liikmesklubidega;
  • arendada välja rahvusvahelise tasemega kohtunikebaas;
  • toetada noorsportlasi;
  • viia Eestis läbi kõrgetasemeline rahvusvaheline tiitlivõistlus.