Lisapiirangud võistlustel - mai 2021

viirus

VÕISTLUSTE KORRALDAMINE

 • Võistlustele registreerimine ja maksmine toimub EJSL kodulehel
 • Hoolikalt lugeda läbi „Informatsioon“ all olevad lisareeglid ja juhised
 • Registreerides võistlusele, olete nõus kõikide lisareeglitega ja kohustute neid täitma
 • Võistluste numbrid saate kätte enne võistluste algust võimalikult väheste kontaktidega, vastavalt osalejate nimekirjale
 • Võistluspaigas asuvatesse hoonetesse on lubatud siseneda ainult erandjuhul, nt. WC kasutamiseks
 • Võistluspaigas kehtib 2+2 reegel ja igasugused kogunemised on keelatud. Ka autode juures peab kinni pidama reeglitest
 • Võistlejad liiguvad kuni 10 liikmelistes gruppides. Erinevad grupid, vastavalt kehtivatele määrustele, ei tohi omavahel kokku puutuda.
 • Soovitatav on võistluspaigas kanda maski. Rohkem kui 2 inimese kogunemisel on mask kohustuslik.
 • Juhul kui võistlusradadel on kohtunikud, on nende juurde minemine lubatud ainult kohtuniku loal
 • Tulemused on nähtaval elektroonilistes seadmetes läbi interneti. Vastavad aadressid avaldatakse võistluspaigas ja EJSL kodulehel
 • Autasustamist traditsioonilisel kujul ei toimu. Kogu autasustamine toimub kontaktivabalt. Kõik, kes on autasustamise ajaks kohale jäänud, peavad kinni pidama 2+2 reeglist
 • Toitlustamine on lubatud ainult eelpakendatud kujul toiduainetega.

Kellele käesolevad reeglid ei ole vastu võetavad ja kellel on oma arusaam riigis kehtestatud erireeglitest ja pandeemiast, on soovitatav mitte kohale tulla ning peavad ootama tavaolukorra taastumisele.

Käesolevate reeglite muutumisest antakse teada EJSL kodulehel: www.ejsl.ee

CSP korraldamine

 • Võistlus toimub 6 liikmelistes võistkondades, kelle liikmed peavad kinni pidama 2+2 reeglist.
 • Soovitatav on igale rajale leida vähemalt üks kohtunik ja üks protokollija. Võimalik on selleks kasutada ka võistlejaid, kuid selleks tuleb tagada pultide ja muu varustuse desinfitseerimine iga seeria järel.
 • Võistlejatel on lubatud kohti vahetada ainult kohtuniku korralduse „Kohtade vahetus“ järel.
 • Seeria lõppemisel ei ole lubatud kohtuniku juurde koguneda. Tulemused teatab kohtunik pärast seeria lõppu

SPORING, INGLISE SPORTING ja JAHIKAAR korraldamine

 • Võistlus toimub 6 liikmelistes võistkondades, kelle liikmed peavad kinni pidama 2+2 reeglist.
 • Laskekohale läheb võistlejaga ainult üks kohtunik, ülejäänud peavad seisma kaugemal, pidades kinni 2+2 reeglist

KUULILASKMINE

 • Kuulilaskmine kinnistes hoonetes/laskekohtades ei ole lubatud
 • Laskekohad välitingimustes peavad olema üksteisest vähemalt 2 m kaugusel

MUUD REEGLID KORRALDAJALE JA VÕISTLEJATELE

Korraldajale

 • Igal rajal peab olema käte desinfitseerimise vahend võistlejatele kasutamiseks
 • Igal rajal peab olema desinfitseerimisvahend puldi desinfitseerimiseks
 • Käte puhastamiseks peavad olema vahendid ka tualettides – seep, desinfektsioonivahend
 • Avamine ja lõpetamine toimuvad välisõhus, pidades kinni 2+2 reeglist
 • Korraldajal on õigus reeglitest mitte kinni pidavad võistlejad ja muud kohal viibivad inimesed võistluspaigast minema saata. Võistlustasu sellisel juhul tagastamisele ei kuulu

Laskmine, laskerada

 • Rada peab olema eraldatud piirdelindiga selliselt, et kõik laskurid, kes hetkel ei võistle jääksid võistlejate/kohtunike seljataha vähemalt 3 m kaugusele
 • Korraga võib rajale minna 6 laskurit ja kaks kohtunikku.
 • Pärast igat võistlusseeriat jääb vajadusel kaks võistlejat samale rajale kohtunikeks (vastav otsus tehakse enne igat võistlust)

Võistlejale

 • Võistleja, kes on haige (ükskõik, milline külmetushaigus või viirus) peab jääma koju ja võistlema ei tohi tulla. Korraldajal on haiguse kahtlusega inimesed õigus võistluspaigast ära saata
 • Compak Sportingu võistlused toimuvad käesolevate reeglite kehtivuse ajal nn. vanas formaadis, st. 6 liikmelistes võistkondades
 • Väljaspool võistlusrada ja ka võistlusrajal tuleb pidada kinni 2+2 reeglist (niikaua kui kogu riigis või EJSL-i vastav korraldus kehtib)
 • Enne ja pärast kohtunikuks olemist tuleb desinfitseerida käed ja igakordsel kohtunike vahetusel tuleb desinfitseerida pult, kasutades rajal olevat vahendit, mille peab tagama korraldaja
 • Võistlusele registreerimine lõpeb kaks päeva enne võistluse toimumist.

 

 • KÕIKIDEL KORRALDAJATEL ON PÄDEVUS ANTUD REEGLITELE LISAKS TÄIENDADA OMA TIIRUS KEHTIVAID REEGLEID/PIIRANGUID
 • KÕIKIDE RIKKUMISTE KORRAL ON KORRALDAJAL JA PEAKOHTUNIKUL ÕIGUS TEHA HOIATUS VÕI VÕISTLEJA VÕISTLUSPAIGAST ÄRA SAATA

 

KUI SUUDAME ANTUD REEGLITEST KINNI PIDADA JA PÄRAST VÕISTLUST EI TEKI HAIGESTUMISI, MIS ON SEOTUD VÕISTLUSEL OSALEMISEGA, SAAME JÄTKATA VÕISTLUSTE KORRALDAMISEGA: VASTASEL JUHUL, TULEB VALMIS OLLA VÕISTLUSTE ÄRAJÄÄMISEKS, ETTETEATAMISE AJAGA KUNI 1 PÄEV

Antud lisareeglid kehtivad kuni EJSL-i juhatuse järgmise otsuseni käesolevad reeglid lõpetada.

Tahaks väga uskuda, et olukord läheb järjest paremaks ja võime varsti need reeglid unustada ning vana moodi edasi minna. Elame selle eriolukorra üle ja suhtume neisse reeglitesse mõistvalt ning kohusetundlikult.