EJSL litsentsi kehtivuse lõpetamine erandkorras!

 

Tänasel Eesti Jahispordi Liidu juhatuse koosolekul võttis juhatus vastu otsuse lõpetada ühe jahisportlase litsentsi kehtivus lähtuvalt litsentsikorra punktist 5.3.2 , mille kohaselt

litsentsi kehtivus lõpetatakse EJSL-i poolt järgmistel juhtudel:

Laskesportlane osaleb FEDECATi poolt korraldatud ja/või FEDECATi võitluskalendris reklaamitud võistlustel, samuti kui laskesportlane osaleb nimetatud võistlustel korraldaja või kohtunikuna.

Tuletame meelde, et jahisportlase litsentsi saamisel  nõustutakse järgima liidu  kehtivat põhikirja ja teisi juhendeid ning nende rikkumisele võivad järgneda sanktsioonid. Antud juhul on tegemist erandjuhtumiga ning loodame, et sarnaseid otsuseid tulevikus vastu võtta ei tule.