Eile jõustus uus relvaseadus!

  1. märtsil jõustus uus relvaseadus.

Olulisemad muudatused leiate lisatud failidest:

Küsimuste korral annab vastuseid

Riita Proosa, politseileitnant, ennetuse ja süüteomenetluse büroo, infovarade juhtivkorrakaitseametnik, arendusosakond, Politsei- ja Piirivalveamet

Tel 614 9091